Zdravé město

Zdravé město s moderní infrastrukturou

 

  • Zástavba musí probíhat podle urbanistických studií a zastavovacích plánů. Důležité je neuzavřít cestu budoucího rozvoje města
  • Zrevitalizujeme páteřní komunikace města ve spolupráci s krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). Jedná se zejména o ulici Poděbradovu, Ruskou, Jiráskovu a Na Hrádku.
  • Rekonstrukce ulic bude probíhat standardně, nikoliv podle toho, kdo tam bydlí. K tomu bohužel došlo v minulých obdobích v případě Vrchlického ulice, kde si nechal okolí svého obydlí vylepšit minulý starosta .
  • Zabezpečíme parkovací místa v blízkosti centra, abychom oživili historickou část a vyřešíme parkování na sídlištích. Dáme občanům na zvážení možnost výstavby parkovacího domu v prostoru bývalých TS. Budeme uplatňovat koncepty "smart city" - chytrého města. Chceme pokračovat v pokrytí města optickou sítí.

 

"Postavíme nové cyklostezky a vneseme více zeleně do města.

Jsme pro další rozvoj města, který musí být udržitelný a který bude respektovat

výjimečnost Jičína v oblasti kulturního dědictví a spojení města s okolní přírodou."

 

  • Posílíme městskou dopravu a chceme postupně přesvědčit více lidí, aby ji využívali namísto zbytečného popojíždění auty po městě. Neznamená to rozhodně žádný zákaz používání automobilu, ale zvýšení atraktivity jiných druhů dopravy po vzoru  západoevropských měst.
  • Vybudujeme 10 kilometrů nových cyklostezek. Vybudujeme veřejné workoutové hřiště a venkovní sportoviště pro seniory.
  • Ozeleníme betonové plochy ve městě výsadbou stromů. Zajistíme prostředky do vybudování odpočinkové zóny mezi řekou Cidlinou a sídlištěm Na jihu.
  • Dobudujeme chodníky v Popovicích a Robousích.
  • Mimo jiné se chceme v tomto volebním období zaměřit na modernizaci skládkování a třídění odpadů v návaznosti na nové podmínky, které budou platné od roku 2024. Je nutné řešit „časovanou ekologickou bombu v Libci“. Je třeba zásadně řešit pořádek na komunikacích směrem ke skládce a zajistit všechny moderní technologie, které zabezpečí větší bezpečí při skládkování a vylepší prostředí pro občany Popovic.
  • Zvýhodníme občany Popovic odpuštěním poplatků za svoz odpadu, neboť právě v jejich katastru se nachází velké smetiště.

Zpět na Volební program

Na úvodní stránku se vždy vrátíte kliknutím na následující ikonku