Bezpečné město

Bezpečné město se smyslem pro čistotu i pořádek

 

  • Zapojíme se aktivně do snah dalších měst, abychom společně donutili státní orgány razantně pomoci s omezením počtu všech hazardních a výherních automatů. Budeme prosazovat úplný zákaz hazardu na území našeho města
  • Strážník ve službách města nebude nástroj represe, ale zdvořilým a neústupným ochráncem veřejného pořádku. Díky přesnému určení rajonů a informační kampani směřující do každé schránky bude každá ulice jmenovitě znát svého strážníka a s důvěrou se na něj obracet
  • Městskou policii uvidíte na jízdních kolech, zejména na sídlištích. Bude tak šetřit pohonné hmoty a zvýší svou zdatnost.
  • Zapojíme strážníky do programů, při nichž budou vysvětlovat svojí práci a zvyšovat právní vědomí dětí a mládeže formou interaktivních programů na školách.
  • Budeme důsledně postupovat proti neplatičům nájemného. Tvrdě budeme postupovat též proti nepřizpůsobivým spoluobčanům, kteří budou porušovat klid a veřejný pořádek ve městě a to především v lokalitě Nové Město –Jih. Zasadíme se o to, aby sídliště v Jičíně nepřipomínala ghetto a budeme tvrdě postupovat proti lidem, kteří zneužívají obecní byty.

 

"Zavedeme funkci Ombudsmana pro čistotu a pořádek.

Do úklidu města budeme zapojovat nezaměstnané

a lidi odsouzené k trestu obecně prospěšných prací."

 

  • Zavedeme funkci „ombudsmana pro čistotu a pořádek“. Bude jím odpovědná osoba z řad stávajících pracovníků města, na kterou se budou moci občané obracet se svými podněty ke každodenním problémům v této oblasti.
  • V péči o čistotu města budeme vytvářet nabídky levných pracovních míst. Budeme podporovat častější čištění města v zimních a jarních měsících
  • Do péče o čistotu chodníků pak zapojíme osoby odsouzené k trestu obecně prospěšných prací.
  • Městský aparát půjde příkladem v třídění odpadu a recyklaci a bude prosazovat principy "ekologického a zeleného města" bez zbytečného světelného znečistění.

 

 

Zpět na Volební program

Na úvodní stránku se vždy vrátíte kliknutím na následující ikonku