Důstojné město

 

 

 Důstojné město se vstřícnými orgány a veřejnou kontrolou

 

  • Atmosféru ve městě zlepšíme nabídkou věcné spolupráce zastupitelů napříč politickým spektrem.
  • Zajistíme maximální informovanost občanů z jednání orgánů města. Občané budou informováni o programu jednání nejen zastupitelstva, ale i rady. Navíc budou oba orgány poskytovat výsledky jednání přímo po něm. Podařilo se nám prosadit pořizování zvukových nahrávek z těchto jednání a nyní budeme prosazovat pořizování videa z jednání zastupitelstva.
  • K rozšíření kontrolních mechanismů přispěje to, že opozice obsadí místa v kontrolním a finančním výboru města.
  • Úřad města se musí stát vstřícnější službou pro občany. Zavedeme individuální přístup s možností návštěvy úřadu i mimo úřední dny.

 

"Občané by měli být maximálně informovaní o dění

v zastupitelstvu a radě města, včetně zveřejnění videa z jednání zastupitelstva. 

Vytvoříme etický kodex zastupitele a budeme podávat majetková přiznání. 

Chceme úřad VSTŘÍCNĚJŠÍ ke svým občanům!"

 

  • Otevřeme veřejnosti městská periodika pro jejich kritické náměty. Redakční rada bude složena ze zástupců všech politických subjektů zastoupených v zastupitelstvu města. Tím zamezíme tomu, aby sloužilo trvalé a bezplatné předvolební kampani jedné strany.
  • Díky modernizaci oficálních internetových stránek umožníme občanům přímo vznášet svoje podněty a diskutovat o otázkách rozvoje města na www.jicin.cz..

 

 

Zpět na Volební program

Na úvodní stránku se vždy vrátíte kliknutím na následující ikonku