Slovo lídra Volby pro město Jičín

 

Milí voliči, ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskuteční komunální volby, které představují důležitý moment pro budoucnost našeho města.

Přicházíme za Vámi s nově nabytými zkušenostmi i s pokorou.

 

Vaší důvěru pro zcela nepopsanou místní politickou kartu v minulých volbách, která nám přinesla tři zastupitele, stále vnímáme jako nesmírně zavazující. Proto za Vámi opět přicházíme se stejnou pokorou jako v roce 2010, kdy jsme od vás dostali již podruhé šanci zlepšovat místní politiku. Navíc však o dost zkušenější a poučenější, což se snažíme zúročit v našem programu.

.

"Jednou z našich zásadních priorit je efektivní a transparentní nakládání s veřejnými prostředky"

Ne zcela příjemná etapa v roli menšinových opozičních zastupitelů nám neumožnila prosadit nejdůležitější návrhy z minulého volebního programu hned od počátku funkčního období, ale po změnách na radnici, kdy se nám podařilo odvolat starostu ing. Martina Puše, který byl pro naše uskupení nedůvěryhodný a podílel se na řadě kontraverzních rozhodnutí jsme řadu věcí z našeho programu prosadili. Za zmínku stojí především rekonstrukce silnic Bolzanova, Smetanova, Křídlova, Fibichova, Na Tobolce a též nový povrch vozovky v ulici Přátelství. Z našich priorit v oblasti cykloturistiky se nám podařilo zrealizovat výstavbu cyklostezky od Kauflandu po Nábřeží kapitána Jaroše. V oblasti výstavby města se podařilo odstranit areál bývalých technických služeb (v této lokalitě chceme uspořádat anketu mezi spoluobčany, zda-li je vhodné na tomto pozemku vybudovat parkovací dům) a zahradnictví na Novém Městě . V oblasti školství naši zastupitelé plně podpořili celkové zateplení objektu MŠ Fugnerova a MŠ Máj, kompletní stavbu nového objektu MŠ Větrov, přístavbu třídy MŠ JŠ Kubína, kompletní zateplení staré budovy u 3 ZŠ Poděbradova, rekonstrukce pavilonu šaten a sociálního zařízení na 4 ZŠ a řadu dalších aktivit. Chtěli jsme se zasadit zejména o vyrovnaný rozpočet a průhledné nakládání s financemi, včetně rozumného využití prostředků získaných z privatizace bytového fondu. Zde je potřeba zmínit, že jsme se plně zasadili o zveřejňování veřejných zakázek nad 100 000,-Kč na Profilu zadavatele a tím průměrná úspora u všech zakázek dosahuje 26% oproti odhadované ceně. Jednoznačně se prokázalo, že soutěž o veřejné zakázky, kdy jediným kritériem je cena, je cesta správným směrem. Tento způsob znemožňuje manipulovat s pořadím uchazečů a zároveň zakázky výrazně prodražovat. Naši zastupitelé jasně podpořili zavedení jmenovitého hlasování jak při jednání Zastupitelstva, tak Rady města a především pořizování zvukového záznamu z těchto jednání. Všechny tyto věci vedou k větší otevřenosti radnice, což byla naše volební priorita. V ekonomické oblasti se průběžně zavádějí úsporná opatření a podařilo se snížit zadlužení města ze 101 miliónů v roce 2011 na 57,5miliónu v roce 2014.

"Odmítáme netransparentnost ve veřejných zakázkách, předražené projekty, zadlužování města a hrubý politický styl."

Právě v Jičíně, jehož malebnost tolikrát inspirovala příběhy pohádek s dobrým koncem, by měla být průhlednost, slušnost a spravování našeho města pro dnešek i budoucnost s péčí řádných hospodářů, základním stavebním kamenem pro kvalitní život.

 

Proto za Vámi přicházíme s programem, který jsme i v této nelehké době úspor optimisticky nazvali Město na stabilních základech. Tyto základy tvoří pilíře pro letošní volby.

Na úvodní stránku se vždy vrátíte kliknutím na následující ikonku