Volba pro město Jičín

 
Milí voliči, vítejte na stránkách Volby pro město Jičín. Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskuteční komunální volby, které představují důležitý moment pro budoucnost našeho města. Na těchto stránkách najdete informace, které Vám pomohou se rozhodnout, zda je naše strana v nadcházejících komunálních volbách pro Vás ta správná volba.

 

Přečtěte si, jak hodnotí současnou situaci a co nabízí do budoucna lídr naší kandidátky pan ing. Jan Jiříčka.  Pro Slovo lídra klikněte ZDE

VYMÝTÍME KORUPČNÍ PROSTŘEDÍ TRANSPARENTNÍM ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZVEŘEJŇOVÁNÍM VŠECH DŮLEŽITÝCH DOKUMENTŮ A SMLUV NA INTERNETU - MĚSTO HOSPODAŘÍ S PENĚZI NÁS VŠECH A KAŽDÝ MÁ PRÁVO DO HOSPODAŘENÍ MĚSTA VIDĚT!

Volební program, se kterým za Vámi přicházíme vznikl na základě dlouhé diskuse  členů naší strany a reaguje na aktuální potřebu města Jičín ve všech základních oblastech. Volební program jsme rozdělili na 5 základních pilířů, které Vám jednotlivě představí naši přední kandidáti:

 

 

 Efektivní město

 

 

 

 

 

 

"K tomu, aby se Jičín stal stabilním, a průhledným městem stačí na první pohled málo - hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, vyvěšovat dokumenty o všech "obchodech města" na internet tak, jak se nám podařilo prosadit u veřejných zakázek. Naslouchat spoluobčanům a zapojit je do dění ve městě."

 

Pohádkové město

                 "Jičín by se měl stát "pohádkovým městem" i pro budoucí generace, které by ho měly neustále zvelebovat. Musíme více naslouchat mladým lidem, vytvářet příležitosti pro rodiny s dětmi a samozřejmě nezapomínat na seniory, kterými se nakonec staneme všichni."

 

Zdravé město

 

 "Přál bych si, aby se v našem městě lépe přesunovalo jak autem, na kole, tak v jiných dopravních prostředcích. Prioritou je zlepšení prostředí na sídlištích a to především vybudováním odpočinkových zón plných zeleně. Díky tomu se budeme pohybovat po městě i jeho sídlištích lépe." 

 

 

 Důstojné město

"Není jediný důvod pro to, aby občané neměli všechny informace z průběhu jednání zastupitelstva i rady, také by měli mít k dispozici majetková přiznání zastupitelů. Každý má právo vědět, o kolik se zvětšil majetek zastupitelů během jejich funkčního období, to zamezí řadě nepravostí."

 

 Bezpečné město

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Občané Jičína stojí o to, aby v ulicích viděli více aktivních strážníků. Na čistotě a pořádku musíme neustále pracovat všichni společně, město by však mělo pro to vytvořit vstřícnější podporu. Také věřím, že se společnými silami podaří i to, aby konečně ubylo heren a automatů." 

 
 
 

 

Biograf Český ráj je zpět!

Budova Biografu Český ráj má za sebou kompletní rekonstrukci za 39,72 milionu Kč bez DPH. Jsem rád, že se podařilo splnit jeden z důležitých bodů programu a především, že zakázka byla zrealizována bez sebemenších pochybností ohledně hospodárnosti, což v minulých časech bylo bohužel obvyklé (připomeňme zde akce jako čistá Cidlina, koupaliště Kníže, zimní stadion). Po více než rok trvajících pracích, které zajišťovala firma Chládek a Tintěra Pardubice a.s., se dveře otevřely pro veřejnost. A že je se na co dívat. "Chrám filmu", jak budově provozovatelé z Kulturních zařízení města Jičína přezdívají, se vrátil do podoby z dob první republiky. Přestavěno či vyměněno je prakticky všechno, od zevnějšku, přes rozvody až po vnitřní dispozici budovy, a také od sociálních zařízení až po promítací sál, jemuž vévodí nové promítací plátno, opona, sedačky a především nejmodernější zvuková technologie Dolby Atmos, kvůli které byly na strop instalovány speciální akustické podhledy.

 

 

 

Centrum přírodních věd v soutěži Stavba roku 2017 vybojovalo zvláštní ocenění poroty

 

 

Jičínské Centrum přírodních věd, často označované jednoduše jako „hvězdárna“, v soutěži Stavba roku Královéhradeckého kraje 2017 získalo zvláštní ocenění poroty. Stalo se jednou z nejúspěšnějších staveb v regionu, zkolaudovaných do konce roku 2016. Projekt, který vypracovala Ing. arch. Michaela Chvojková, uspěl v silné konkurenci. Soutěže se zúčastnilo celkem čtrnáct uchazečů o titul, přičemž ten jičínský byl se zhruba 12milionovými náklady bez DPH tím jednoznačně nejmenším. Centrum však neuspělo rozsahem a finanční náročností, nýbrž účelností a prospěšností pro život ve městě a okolí.

 

 

Petr Heber, jičínský výtvarník a restaurátor, obdržel Cenu města

Laureátem Ceny města 2017 se stal výtvarník, restaurátor a nadaný, skromný jičínský občan Petr Heber. Rozhodlo tak ve středu 1. listopadu 2017 Zastupitelstvo města Jičína na základě přijatých nominací, výnosu zvláštní hodnotící komise a usnesení Rady města. Pan Heber na Cenu města obdržel hned tři nominace od jičínských občanů. Slavnostní předání se uskutečnilo 14. prosince od 18 hodin v Porotním sále Valdštejnského zámku. 

 

 

Centrum přírodních věd v Jičíně odstartovalo svůj provoz

 

V pátek 15. ledna v podvečer otevřelo město Jičín brány nového Centra přírodních věd. Toto v regionu ojedinělé centrum vzniklo rekonstrukcí původní hvězdárny, a to za výrazné pomoci dotace z Operačního programu životní prostředí. Na opravu za zhruba 13,6 milionu korun město získalo dotaci více než 12,1 milionu Kč. V regionu tak startuje svůj provoz jedinečné zařízení nejen pro pozorování hvězd, ale také pro environmentální výchovu a přírodovědné akce pro veřejnost i školy. Na slavnostní otevření hvězdárny v pátek 15. ledna 2016 v podvečer pozvalo vedení města nejenom osoby, které se podílely na stavbě samotné, ale také budoucí uživatele Centra, tedy ředitele škol a školských zařízení ze širokého okolí a starosty měst a obcí. Hlavním programem nového centra ale byla tematická přednáška RNDr. Jiřího Grygara CSc., významného českého popularizátora vědy v oblasti astronomieastrofyziky, který v šedesátých letech pomáhal uvést do chodu původní hvězdárnu. Leden 2016 je pro hvězdárnu významným datem. Je tomu totiž právě 50 let, od jejího prvního otevření v roce 1966. Ke svým padesátinám tak dostala krásný dárek – celkovou rekonstrukci. Dnes tak můžeme veřejnosti nabídnout jak staronovou budovu hvězdárny, kde je nový výkonný dalekohled, ale i zcela nový moderní přednáškový sál a potřebné zázemí pro další přírodovědné aktivity. Rozsáhlá rekonstrukce původní hvězdárny probíhala během léta a podzimu 2015. Vítězná firma MATEX HK s.r.o. z Hradce Králové provedla rekonstrukci za cca 13 milionů korun s DPH. Největší obnovou prošla budova vedle hvězdárny, která byla zbourána a na jejím místě vyrostl přednáškový sál s kapacitou až 40 osob. Bude jej tedy možné využívat i školami, což dříve kvůli nízké kapacitě nešlo. Původní budova byla zateplena a dostala nová okna. Oproti původnímu plánu byla nakonec obnovena i střecha hvězdárny, která je nyní pochozí. Také okolí hvězdárny získalo novou podobu, upravena byla zahrada, kde vyrostlo broukoviště, včelí úly a na jaře rozkvetou záhony pro přírodovědné kroužky. Před Centrem vyrostlo parkoviště a asfaltová příjezdová cesta. Na stavbu a zařízení získalo město dotaci ve výši 12 154 000 Kč z Operačního programu životní prostředí z programu Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.

                                                                                                                                                             

                                                                          Ing. Jan Jiřička, Místostarosta za Volbu pro město Jičín

 

 

Loňský rozpočet je přebytkový, zbývá necelých 7 milionů k rozdělení

 

Rada města na svém posledním jednání připravila pro zastupitele návrh rozdělení zůstatku z rozpočtu loňského roku. Na účtech města zbylo zhruba 7 milionů korun. Zastupitelé tedy budou jednat o rozdělení těchto financí. Nejvíce financí by mělo být alokováno do rekonstrukce Městského informačního centra, a to 2 miliony korun. Tato částka ale pokryje pouze zhruba polovinu předpokládaných nákladů a měla by být využita především do infrastruktury. Dále má jít 1,7 milionu do školství, a to na rekonstrukci sociálních zařízení (1,2 milionu do I. ZŠ) a 0,5 mil. na opravu střechy na MŠ J. Š. Kubína. Jeden a půl milionu je počítáno zainvestovat do rekonstrukce chodníků. Uvažuje se například o Foersterově ulici, ale i o dalších. Technické služby mají dostat 900 000 Kč na nákup nové sekačky, po 300 000 Kč dostane Lodžie, a to na dokončení rekonstrukce lektorské místnosti, a K-Klub na protipožární zabezpečení domu na Valdštejnově náměstí. Sto tisíc korun pak půjde na kamerový systém.
 

                                                                          Ing. Jan Jiřička, Místostarosta za Volbu pro město Jičín

 

 

 

Také jsme pro Vás připravili fotogalerii několika kouzelných míst Jičína, kterých v něm najdeme nespočet. Můžete si ji prohlédnout ZDE

NAŠE SRDCE PATŘÍ POHÁDKOVÉMU JIČÍNU ..CO TO VAŠE?

Efektivní město

 

"Přál bych si, aby se v našem městě lépe přesunovalo jak autem, na kole, tak v jiných dopravních prostředcích. Prioritou je zlepšení prostředí na sídlištích a to především vybudováním odpočinkových zón plných zeleně. Díky tomu se budeme po městě i jeho sídlištích lépe pohybovat a u toho snadněji dýchat."