Efektivní město

 

 

Efektivní město s vyrovnaným a průhledným hospodařením

 

  • Vyrovnaný rozpočet města je pro nás prioritou. Připravíme dlouhodobý plán investičních akcí a údržby nemovitého majetku města, abychom docílili správného hospodaření. Zásadně zlepšíme čerpání finančních prostředků a zefektivníme proces administrace Evropských fondů a dotací od státu a kraje. Každá investice města bude postavena na principu, že musí přinést pracovní místa a nejlépe vytvořit lidem možnost ve městě přímo žít.

 

"Otevřeností ve veřejných zakázkách a zveřejňováním

veškerých smluv na internetu - vyloučíme

byť jen podezření z korupce."

 

  • Zavazujeme se k úspoře minimálně 5-10 % nákladů na stavební a investiční akce města tím, že budeme zajišťovat  otevřenost v zakázkách ze strany města na základě jednoduchých a vždy dostatečně předem zveřejněných kritérií a zveřejňováním veškerých smluv na internetu. Zároveň tím bude vyloučeno , byť jen podezření z korupce.
  • Vytvoříme závaznou strategii města pro spolupráci se soukromým sektorem. Ta bude zahrnovat nastavení rovných možností a jasný závazek chování města v každé oblasti podnikání tak, aby všichni zájemci mohli kalkulovat v důvěryhodném prostředí a zamezilo se zneužívání informací.
  • Budeme bojovat s klientelismem při nakládání s městským majetkem a financemi. Zavedeme zdravé konkurenční prostředí bez protekcí. Jedinou výjimku bude představovat - tam, kde to povoluje zákon a jedná se o malou veřejnou zakázku - konkrétní zvýhodnění všech podnikatelských subjektů zaměstnávajících občany města Jičína: budou při výběrových řízeních oslovováni logicky přednostně.

 

 

Na úvodní stránku se vždy vrátíte kliknutím na následující ikonku